Home

De doelstelling van praktijk ‘t Zonnekind voor creativiteit en beweging  is om vanuit een holistisch mensbeeld (de hele mens betreffend) begeleiding te geven aan kinderen en hun opvoeders in hun natuurlijke omgeving. Een bijdrage aan een harmonische ontwikkeling van kinderen wordt nagestreefd door ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van het zelfvertrouwen, de intuïtie en de creativiteit. Dit vergroot  het leervermogen van kinderen. Mijn werk is spiritueel van aard en is geworteld in de antroposofie en in diverse religies waaronder het Bahá’í geloof.

Trefwoorden: aandacht, creativiteit, vrije expressie, natuur, spelen, rust, beweging, respect, contact, verantwoordelijkheid, stilte en bewust-zijn.